Brak szkolenia BHP – jakie są konsekwencje?

szkolenie firmowe bhp
szkolenie firmowe bhp

Zdecydowana większość pracodawców i pracowników zdaje sobie sprawę z tego, że przed rozpoczęciem pracy należy odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Może ono mieć różne formy – kursu, instruktażu lub seminarium. Najważniejszą informacją jest to, że szkolenie BHP jest obowiązkiem, który w bezpośredni sposób ma związek z bezpieczeństwem na terenie zakładu pracy. Dlaczego BHP jest tak istotną kwestią i jakie są konsekwencje za zlekceważenie tego tematu?

Szkolenia BHP

Warto zaznaczyć, że szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe nie tylko dla nowych pracowników, ale również dla tych, którzy są zatrudnieni od dłuższego czasu (wtedy odbywa się kurs, który ma na celu powtórzenie informacji i ewentualne dodanie najnowszych przepisów). To ważne, aby uświadamiać zatrudnione osoby o ich obowiązkach oraz prawach, ponieważ wpływa to na bezpieczeństwo i etykę w pracy. Szkolenia z zakresu BHP są dopasowywane dla każdego pracownika, ponieważ konkretny typ kursu zależy od stanowiska oraz rodzaju pracy, jaki wykonuje dana osoba (inne przepisy dotyczą obowiązków wykonywanych w biurze a jeszcze inne w fabryce). W Polsce obowiązują dwa rodzaje szkoleń.

  • Szkolenie wstępne – bez względu na doświadczenie i wiek pracownika, każdy nowo zatrudniony musi odbyć ten rodzaj kursu. Według przepisów dla wszystkich praktykantów, stażystów, pracowników oraz osób odbywające praktyki zawodowe powyższe szkolenie jest obowiązkowe. W ramach tego kursu odbywają się dwa instruktaże: ogólny i stanowiskowy.
  • Szkolenie okresowe – jest obowiązkowe w momencie, kiedy minie od sześciu do dwunastu miesięcy od momentu odbycia szkolenia wstępnego. Dzięki temu kursowi pracownik może odświeżyć zdobytą wcześniej wiedzę oraz uzyskać aktualne informacje na temat nowych przepisów. W zależności od stanowiska, szkolenie okresowe należy regularnie powtarzać co kilka lat.

Konsekwencje za brak szkolenia BHP

W związku z tym, że kodeks pracy zabrania pracownikom wykonywania obowiązków służbowych bez znajomości przepisów na temat bezpieczeństwa, nowo zatrudniona osoba musi odbyć szkolenie z zakresu BHP już pierwszego dnia. Oprócz Kodeksu Pracy inną podstawą prawną określającą konieczność przeprowadzenia omawianego kursu jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. W tym dokumencie przedstawiony został zbiór zasad oraz przepisów, według których szkolenia BHP powinny być prowadzone. Pracodawca może zostać ukarany, jeśli:

  • nie przeprowadza szkoleń wstępnych,
  • nie przeprowadza szkoleń okresowych,
  • nie prowadzi dokumentacji szkoleniowej,
  • nie zachowuje odpowiednich terminów.

Karą jest grzywna, która w zależności od sytuacji, wynosi od 1 000 do 30 000 zł. Większa kwota może zostać nałożona na pracodawcę, który kilkukrotnie zaniedbał obowiązek przeszkolenia z zakresu BHP pracownika. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, oskarżonemu grozi grzywna w wysokości 10 000 zł. Z kolei dla osób i jednostek prawnych kara może wynieść nawet 50 000 zł.