Czym jest opinia OZSS i co dokładnie oznacza jej otrzymanie?

ręka dziecka trzymającego piłkę

Opinia OZSS jest wydawana przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (dawniej RODK) i stanowi dowód dla sądu. Zadanie tej grupy to przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich i wyciąganie z nich wniosków, które później przekazują do wyższych instancji. Sprawdźmy, czym jest ten dokument i co się stanie, gdy go otrzymasz.

Opinia OZSS

Zespoły OZSS pracują nad opiniami w sprawach dotyczących osób nieletnich, problemów rodzinnych czy przysposobienia. To sąd decyduje, na co zwrócić uwagę podczas prowadzonych później badań. Organ władzy może zlecić takie postępowanie zawsze wtedy, gdy omawiana jest opieka nad dziećmi.

Czego sąd chce się dowiedzieć z takiej dokumentacji? Musi się upewnić, czy dobro dziecka nie jest zagrożone. Opinia zespołów ma mu pomóc w ustaleniu:

  • jak wyglądają więzi emocjonalne dzieci z rodzicami;
  • która ze stron będzie sprawować lepszą opiekę;
  • kontaktów między potomkami a ich rodzicielami;
  • czy w rodzinie jest obecny konflikt oraz, czy dziecko w nim uczestniczy;
  • jakie relacje panują między rodzeństwem.

Zdarza się, że zespoły oprócz przeprowadzania badań i konstruowania opinii stają się także mediatorami w rozmowach dotyczących spraw rodzinnych.

Jak przebiega badanie do opinii OZSS?

Osoby objęte badaniem powinny stawić się w wyznaczonym czasie i miejscu. Zazwyczaj takie spotkanie trwa około 6 godzin, chyba że wyniknie inna potrzeba, wtedy są ustalane dodatkowe, ale już krótsze wizyty. To tylko wstępne określenie długości badań, ponieważ ze względu na szacunek do ludzi i sytuacji, w jakiej się znaleźli, czasami trzeba je na bieżąco modyfikować.

Specjaliści dbają o komfort badanych oraz starają się, by podczas spotkań uzyskać tylko odpowiedzi na tezę sądu. Dzięki temu nie wydłużają dodatkowo całego procesu. Na początku wizyty, psychologowie informują o zasadach i przebiegu badania. Kiedy mają zgodę, przeprowadzają wstępną rozmowę z dorosłymi (rodzicami lub opiekunami) i małoletnimi. Przekazywana wiedza jest dostosowana do wieku i możliwości rozwojowych słuchaczy.

Kiedy dochodzi do badania dziecka, dorośli wychodzą, by nie dopuścić do żadnych nieprawidłowości w rozmowie. W każdym momencie zarówno rodzic, jak i jego potomek, mogą przerwać badanie i w trakcie przerwy cieszyć się swoim towarzystwem. Również każda osoba pełnoletnia zostaje przebadana. Ponadto w miejscu przeprowadzania rozmowy znajduje się sala zabaw, w której rodzina spędza czas – ma to na celu zaobserwowanie relacji panujących między jej członkami.

Poza badaniami każdy z uczestników może zostać poproszony o wykonanie testów diagnostycznych oraz innych zadań. Wszystkie opisane wyżej działania poddawane są analizie i dopiero na ich podstawie sporządza się stosowną opinię.

Co pozwala ustalić Opinia OZSS?

Otrzymanej opinii OZSS nie należy bagatelizować, ponieważ jest traktowana przez sąd jak dowód w sprawie. Pozwala ustalić, który z rodziców będzie lepszym opiekunem dla dziecka. We wnioskach uwzględnia się również to, czy rodzice wywiązują się ze swoich obowiązków, jaka łączy ich więź emocjonalna oraz czy postawa opiekunów jest zgodna z dobrem ich pociechy.