Gdzie można uzyskać pomoc dotyczącą alimentów?

Stoisz przed decyzją o rozwodzie, ale masz dzieci? Kwestie bytowe Twojego potomstwa spędzają Ci sen z powiek, a temat alimentów nadal stanowi dla Ciebie zagadkowy problem? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak uzyskać pomoc w tej kwestii. Znajdziesz w nim wszystko, co musisz wiedzieć na temat alimentów. 

Obowiązek alimentacyjny – kogo dotyczy?

Jedną z najczęstszych sytuacji, w których przyznaje się alimenty, są rozwody. Wówczas świadczenie alimentacyjne należy się dzieciom rozwiedzionych rodziców, a obowiązek ten nakładany jest na rodzica niezamieszkującego z nimi. Bywa też, że alimenty przyznawane są jednemu z byłych małżonków, jeśli jego sytuacja finansowa po rozwodzie nie zapewnia właściwych warunków bytowych. Powinność alimentacyjna może dotyczyć także innych krewnych, w tym rodzeństwa. 

Alimenty – jak zrobić pierwszy krok do ich uzyskania?

Kwestię alimentów zwyczajowo rozstrzyga się za pośrednictwem sądu. W tym celu w pierwszym kroku należy skierować się właśnie do Sądu Rejonowego, który rozstrzyga sprawy o alimenty. Wrocław czy mniejsze miasto – w każdym znajdziemy odpowiednią placówkę. To, którą instytucję wybierzemy, nie jest bez znaczenia. W tym przypadku trzeba udać się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania albo osoby, od której chcemy uzyskać świadczenie, albo osoby o nie występującej. Co istotne, w przypadku ubiegania się o alimenty na rzecz niepełnoletniego dziecka pozew powinien zostać złożony w imieniu małoletniego.

Pozew o alimenty 

Najpierw należy zatroszczyć się o poprawne wskazanie stron (powoda i pozwanego) sprawy i precyzyjne wypełnienie niezbędnych danych. Jeśli osoba występująca o świadczenie alimentacyjne jest niepełnoletnia, w sądzie reprezentuje ją rodzic lub opiekun prawny. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy powód korzysta z usług adwokata. W tym przypadku to on  jest pełnomocnikiem małoletniego i to on podpisuje składany pozew. 

W pozwie koniecznie znaleźć musi się precyzyjnie postawione żądanie. Należy wskazać w nim dokładną wysokość zasądzonych świadczeń pieniężnych i termin ich przyznawania. Do stawianych postulatów dołączyć trzeba rzetelne uzasadnienie uwzględniające faktyczną sytuację finansową stron w sprawie.

Co, jeśli pozwany uchyla się od obowiązku alimentacyjnego?

Zdarza się, że nałożenie obowiązku alimentacyjnego przez sąd nie jest wystarczające. W takich przypadkach sprawę kieruje się do komornika sądowego. Specjalistów w tej dziedzinie znajdziemy na terenie całej Polski. Komornik zajmie się dalszą egzekucją alimentów i postara się o to, by orzeczenie sądu zostało wypełnione. Powód natomiast, po uprzednim złożeniu odpowiednich dokumentów, może ubiegać się o skorzystanie z funduszu alimentacyjnego.

Kwestia alimentacyjna może wydawać się żmudna i skomplikowana. Warto jednak pamiętać, że istnieją specjalne instytucje powołane do tego, by sprawnie przeprowadzić zainteresowanych przez ten proces. Aby uzyskać należne alimenty, trzeba jedynie zadbać o dopełnienie wskazanych wyżej formalności.