Jak przygotować się do procesu rozwodowego?

Decyzja o rozwodzie nie jest łatwa i nie powinna być podjęta zbyt pochopnie. Należy się nad tym zastanowić, porozmawiać z małżonkiem i jeśli nadal nie widzi się nadziei na wspólną przyszłość, podjąć odpowiednie kroki prawne. Z poniższego artykułu dowiesz się jak przygotować się do rozwodu.

Rozwód – od czego zacząć?

Małżeństwo to w sensie prawnym umowa cywilnoprawna, którą rozwiązać może tylko sąd. Nie jest jednak łatwo traktować to w taki sposób, kiedy wspomniana umowa wiąże się z latami wspomnień i bagażem emocjonalnym. Bardzo ważne jest wcześniejsze, rzetelne przygotowanie się do sprawy rozwodowej. Dzięki temu powstanie rozsądnie napisany pozew rozwodowy. Jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód, najlepiej skontaktować się z prawnikiem. W ten sposób, jeśli w tym dokumencie znajduje się błąd, specjalista zauważy go jeszcze zanim trafi on do sądu. Najlepszych adwokatów specjalizujących się w rozwodach, można znaleźć w większych miastach, np. we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie.

Przed złożeniem pozwu, małżonek musi określić jasno swój cel i co chce osiągnąć w trakcie procesu rozwodowego. Istnieją dwa podstawowe cele. Pierwszy to zdecydowanie się czy chcesz rozwodu z orzekaniem o winie, czy jednak wolisz rozwód bez orzekania o winie. Drugą istotną kwestią jest ustalenie opieki nad dziećmi. W tym przypadku najczęściej spotykane są dwa modele rozwiązań. Pierwszą opcją jest pozostawienie opieki rodzicielskiej obojgu rodzicom w dotychczasowym zakresie. Oznacza to, że pomimo rozwodu rodzice nadal będą wspólnie podejmować decyzje w sprawach dzieci. Jest to najlepsze rozwiązanie w momencie, gdy oboje rodziców tak samo interesuje się sprawami dzieci i ich wychowywaniem. Przy tak dzielonej opiece, warto zadać sobie pytanie, czy rozwodnicy będą w stanie się porozumieć w tym zakresie. Drugim modelem jest powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i, co za tym idzie, ograniczenie jej drugiemu. W praktyce oznacza to, że w ważniejszych kwestiach, decyzje muszą podjąć oboje rodziców. Najlepiej, aby zostały one wcześniej ustalone przez oboje rodziców, wtedy sąd nie będzie musiał ingerować. Najczęściej decyzje dotyczą takich aspektów jak: wybór szkoły, wyjazdy zagraniczne i zabiegi medyczne. W takim przypadku warto ustalić listę wspólnych priorytetów.

Dodatkowe kwestie

Kolejną kwestią sporną jest mieszkanie, jeśli para je posiada. W wyroku sądowym sędzia rozstrzyga o sposobie korzystania z mieszkania, jednak nie rozwiązuje to kwestii własności lokalu. W tym celu małżonkowie powinni złożyć osobny wniosek, wówczas sąd może orzec o podziale mieszkania lub za obopólną zgodą przyznać je jednemu z małżonków.

Ważną częścią procesu rozwodowego jest podział majątku. Jednak są to działania, które w znaczącym stopniu przedłużają proces sądowy. Dla wielu par jest to jednak istotna kwestia, dlatego sprawy dotyczące podziału majątku kierowane są do sądu rejonowego, kiedy zakończony zostanie proces rozwodowy.

W momencie uprawomocnienia decyzji sądu o rozwodzie istnieje możliwość powrotu do nazwiska panieńskiego. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie przed urzędnikiem stanu cywilnego. Nie należy jednak zwlekać z tą decyzją, ponieważ okres na złożenie wniosku wynosi 3 miesiące od daty uprawomocnienia się wyroku sądu.