Jak wybrać odpowiednią kancelarię odszkodowawczą?

sprawiedliwość statua

Kancelaria odszkodowawcza reprezentuje osoby poszkodowane, którym w wyniku doznanych w określonych okolicznościach krzywd, przysługuje prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia. Dlaczego w toku tego rodzaju spraw przydaje się profesjonalne wsparcie, jakiego może udzielić doświadczona kancelaria adwokacka? Odszkodowania okazują się dość rozległą dziedziną prawa, a postępowania z nimi związane mogą być niekiedy naprawdę skomplikowane. To sprawia, że w wielu przypadkach pomoc specjalisty jest wprost niezbędna do uzyskania terminowej wypłaty świadczenia w kwocie odpowiednio dostosowanej do rodzaju doznanych krzywd. Sprawdź, w jakich obszarach może pomóc kancelaria odszkodowawcza i dowiedz się, czym warto kierować się podczas jej wyboru. 

Główne rodzaje spraw, za które można dostać odszkodowanie

Kancelaria odszkodowawcza zajmuje się reprezentowaniem pokrzywdzonych zarówno w sprawach dotyczących szkód na osobie, jak i szkód na mieniu. Wśród najczęstszych rodzajów prowadzonych postępowań można wskazać sprawy: 

  • o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny (dotyczą szkód na pojeździe, zwrotu kosztów przebytego leczenia i rehabilitacji, a także kosztów dojazdów);
  • o zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny (rekompensata za doznany w jego wyniku uszczerbek na zdrowiu);
  • o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy i zwiększonych potrzeb życiowych;
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla najbliższej rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku komunikacyjnego;
  • o odszkodowanie za popełniony błąd medyczny;
  • o odszkodowanie za szkody na nieruchomościach (m.in. zalanie, pożar, akty wandalizmu);
  • o odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych (w tym AC, NNW oraz polisa na życie);
  •  odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek podczas pracy;
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za represję w czasach stalinowskich i PRL.

We wszystkich wymienionych sprawach może pomóc kancelaria adwokacka. Odszkodowania to – jak widać – obszerna grupa postępowań, a każde z nich charakteryzuje się inną specyfiką. Warto więc wybierać adwokatów, którzy specjalizują się w danym obszarze i mają doświadczenie w prowadzeniu konkretnego rodzaju spraw o odszkodowanie. 

Odszkodowanie bez pomocy prawniczej – czy jest to możliwe?

Profesjonalne wsparcie prawne ze strony kancelarii odszkodowawczej jest opłacalnym rozwiązaniem już na początkowym etapie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. Skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata bezpośrednio po zajściu zdarzenia szkodowego może znacząco ułatwić bowiem całą procedurę. Specjalista z tego zakresu zajmie się wszelkimi formalnościami, w tym przede wszystkim pomoże w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do wykazania słuszności roszczenia. Należy bowiem pamiętać, że rzetelnie sporządzona dokumentacja to pierwszy krok na drodze do przygotowania skutecznej linii argumentacyjnej do ewentualnego sporu z ubezpieczycielem. 

Warto przy tym zaznaczyć, że działalność kancelarii adwokackiej zajmującej się sprawami o odszkodowanie nie ogranicza się wyłącznie do reprezentowania poszkodowanych w trakcie postępowania cywilnego. Wsparcie adwokata okazuje się niezbędne szczególnie w sytuacji, gdy szkoda powstała wskutek popełnienia czynu zabronionego (np. wypadku komunikacyjnego czy pobicia lub napaści). Wówczas specjaliści z kancelarii odszkodowawczej reprezentują pokrzywdzonego również w toku procesu karnego, a ich asysta znacząco zwiększa szansę na otrzymanie pełnej rekompensaty za doznaną krzywdę. 

Zasady dobrej współpracy z kancelarią adwokacką

Obowiązkiem osoby poszkodowanej, która zgłasza się o pomoc prawną do wyspecjalizowanej w tym obszarze kancelarii adwokackiej, jest przede wszystkim przedstawienie sprawy zgodnie z jej stanem faktycznym. Zachowanie maksymalnej transparentności i troska o rzetelność opisu pozwoli bowiem sporządzić kompletną i – co najważniejsze – skuteczną dokumentację, która będzie kluczowa dla dalszego postępowania odszkodowawczego. Ułatwi to również właściwe zakwalifikowanie roszczeń, a brak błędów w tym zakresie przełoży się na sprawniejszy przebieg procedury oraz krótszy okres likwidacyjny szkody, a także zminimalizuje ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania lub obniżenia jego kwoty. W trakcie współpracy z kancelarią odszkodowawczą duże znaczenie ma również sprawna komunikacja z adwokatem prowadzącym daną sprawę, dzięki której postępowanie przebiegnie z pewnością znacznie szybciej i bez zbędnych nieporozumień lub komplikacji. 

Zalety wyboru doświadczonej kancelarii odszkodowawczej

Profesjonalna kancelaria odszkodowawcza zadba o interesy pokrzywdzonego na każdym etapie sprawy – od postępowania polubownego, przez postępowanie prowadzone przed ubezpieczycielem, aż do ewentualnego postępowania sądowego. Szukając odpowiednich adwokatów, warto wybierać kancelarię, która może pochwalić się długą praktyką zawodową w prowadzeniu tego rodzaju spraw, a postępowania o odszkodowanie stanowią istotną część jej działalności. Doświadczenie kancelarii ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku nieuzyskania w toku postępowania prowadzonego przez ubezpieczyciela zasadnej dla poszkodowanego kwoty odszkodowania. Wówczas rolą adwokata reprezentującego osobę pokrzywdzoną jest bowiem efektywne poprowadzenie sprawy przed sądem cywilnym. 

Jak uniknąć stosu formalności i niepotrzebnego stresu podczas postępowania odszkodowawczego? Rozwiązaniem okazuje się kancelaria adwokacka. Odszkodowania wymagają niekiedy kilkuetapowego postępowania, a doświadczeni adwokaci biorą udział w każdym z nich, oferując kompleksową opiekę prawną zarówno w postępowaniu polubownym i przedsądowym, jak i sądowym czy egzekucyjnym.