Jak wycofać się z polisolokaty bez utraty środków?

Polisolokaty to funkcjonująca w powszechnym użyciu nazwa na umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Jak się okazuje, nie tylko pełna nazwa brzmi skomplikowanie, ale i całe zagadnienie jest problematyczne. Dlatego wiele osób poszukuje bezpiecznego sposobu na wycofanie się z tej umowy. Z naszego artykułu dowiesz się, jak anulować polisolokatę bez strat finansowych.

Polisolokata – co to jest?

Na samym początku należy wyraźnie zaznaczyć, że polisolokata nie jest tym samym, co klasyczna umowa ubezpieczenia osobowego. Pominięcie tego rozróżnienia może bowiem przysporzyć wielu kłopotów i nieścisłości. Mogą one prowadzić nawet do konieczności wejścia na drogę sądową i podjęcia walki o pomyślne dla konsumenta orzeczenie sądowe.

Umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym UFK zawierają ponadto szereg rozwiązań dodatkowych, znacząco różniących się od tradycyjnych ubezpieczeń. Mówiąc najprościej, polisolokata stanowi swoiste połączenie polisy na życie i lokaty oszczędnościowej. 

Trzeba wiedzieć także, że polisolokaty są produktem długoterminowym, a okres obowiązywania umowy może trwać nawet do 30 lat. Najczęściej jednak owe zobowiązania podpisywane są na 15 lat. Od konsumenta natomiast wymaga się regularnych wpłat pieniężnych na wskazane konto, które następnie lokowane są przez ubezpieczyciela przede wszystkim w funduszach inwestycyjnych.

Wady i pułapki polisolokat

Jednym z kluczowych mankamentów tego typu umów jest fakt, że są one niezwykle rozbudowane, szczegółowe i dla większości konsumentów stanowczo zbyt skomplikowane. W związku z tym zanika transparentność działań ubezpieczyciela i zdecydowanie łatwiej natknąć się na ważny, ale głęboko ukryty szkopuł. 

Najpowszechniejszym problemem wydaje się możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy przez konsumenta. Niestety, wiąże się to z licznymi konsekwencjami i – co za tym idzie – stratami finansowymi. Tzw. opłaty likwidacyjne przysporzyły poważnych problemów już wielu osobom korzystającym z polisolokat. Zwłaszcza że w pierwszych latach trwania zobowiązania koszty z tego tytułu są naprawdę wysokie, sięgają nawet do 90% zgromadzonych środków.

Jak anulować polisolokatę bez straty pieniędzy?

Mamy zatem z jednej strony długi okres trwania umowy, z drugiej zaś – wyjątkowo wysokie opłaty za jej przedterminowe zerwanie. Co zrobić, aby wycofać się z tego wątpliwej jakości zobowiązania bez poważnej utraty środków?

W pierwszym kroku należy wypowiedzieć umowę zgodnie ze wskazanymi wymogami. Jeśli naliczono wspomnianą opłatę likwidacyjną, rozsądnie będzie zasięgnąć jak najszybciej porady u specjalisty. Kancelaria prawne oferują swoją pomoc na każdym etapie postępowania – zarówno pozasądowego, przedsądowego, jak i zakresie wnoszenia pozwów. 

Następnie warto przyjrzeć się samej umowie UFK. Orzeczenia na korzyść konsumenta najczęściej stanowią konsekwencję dowiedzenia nieuczciwości ubezpieczyciela w zakresie sporządzenia umowy. Nierzadko zdarza się, że zawierają one liczne nieprawidłowości i zaniedbania, które warto wykorzystać w trakcie postępowania. 

Okazuje się zatem, że rezygnacja z polisolokat bez strat finansowych jest możliwa. Co więcej, liczne przypadki dowodzą, że w sprawach o tym charakterze orzeczenia wydawane są na korzyść konsumenta. Jeśli masz podobny problem, wykorzystaj ten artykuł i podejmij odpowiednie kroki, aby bezpiecznie zrezygnować z polisolokaty, nie tracąc przy tym swoich oszczędności.