Kto może się starać o uzyskanie Kindergeld?

Kindergeld to rodzaj zasiłku rodzinnego w Niemczech, który przysługuje rodzinom z dziećmi. Jest on wypłacany do momentu, w którym dziecko zacznie pracować lub skończy 25 rok życia. W związku z tym, że wielu Polaków przenosi się do zachodnich sąsiadów w celach zarobkowych, warto wiedzieć jakie świadczenia przysługują obcokrajowcom. Czy Kindergeld jest jednym z nich?

Kindergeld – co trzeba wiedzieć?

W celu uzyskania Kindergeld należy spełniać określone warunki. Aby móc złożyć wniosek o ten zasiłek wystarczy, że tylko jeden z rodziców pracuje na terenie Niemiec. Ubieganie się o Kindergeld jest możliwe po upłynięciu 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Jeżeli pracujesz w Niemczech, a Twoje dzieci mieszkają w Polsce, możesz ubiegać się o Kindergeld. Jednak w tym przypadku wymagane jest, aby dzieci mieszkały z rodzicami we wspólnym gospodarstwie domowym, rodzice mieli zawarty związek małżeński, a osoba, która pracuje w Niemczech, przebywała w tym kraju wyłącznie w celach zarobkowych. Urząd, do którego składa się wniosek o Kindergeld (jest to kasa rodzinna krajowego urzędu pracy – Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit), wymaga od takich osób rozliczenia podatkowego. Warto wiedzieć, że wyżej wymieniony zasiłek przysługuje również osobie, która opiekuje się dzieckiem w Polsce, w sytuacji gdy dwójka rodziców przebywa w Niemczech w celach zarobkowych.

Konkretna kwota zasiłku jest uzależniona od ilości dzieci. Jako dzieci według prawa socjalnego w Niemczech uznawane są:

  • rodzone dzieci,
  • adoptowane dzieci.

Oprócz wyżej wymienionych uwzględniane są dzieci, które wnioskodawca przyjął do swojego gospodarstwa domowego:

  • dzieci małżonka,
  • dzieci przybrane,
  • wnuki,
  • dzieci zarejestrowanego partnera życiowego.

Warto wiedzieć, że Kindergeld jest wypłacany bez względu na wielkość dochodów rodziców. W przypadku kiedy rodzice mieszkają razem, zasiłek jest wypłacany matce, chyba że ta postanowi inaczej. Kiedy rodzice żyją w separacji lub są rozwiedzeni, Kindergeld jest wypłacany temu opiekunowi, z którym mieszka dziecko.

Kto może złożyć wniosek o Kindergeld?

W sytuacji, gdy wniosek składa małżeństwo, nie ma znaczenia, który z partnerów wykona tę czynność. Należy jedynie pamiętać, aby druga osoba złożyła podpis w odpowiednim miejscu, aby wyrazić zgodę na złożenie dokumentu w jej imieniu. Jeśli jednak jeden z partnerów posiada dzieci z poprzedniego związku, wtedy korzystniejsze jest złożenie wniosku przez osobę, która jest biologicznym rodzicem pociech. W takiej sytuacji liczba posiadanych dzieci zostanie zsumowana i wysokość całego świadczenia będzie wyższa. Kindergeld jest wypłacane na podane we wniosku konto każdego miesiąca. Konkretna data wypłacenia jest uzależniona od ostatniej cyfry numeru Kindergeld. Wnioski o numerach od 0 do 3 są wypłacane na początku danego miesiąca, numery od 4 do 6 w drugim tygodniu danego miesiąca, a od 7 do 9 w trzecim tygodniu miesiąca.