Kto może uzyskać zasiłek wychowawczy w Niemczech?

Elterngeld to zasiłek wychowawczy, jaki otrzymują rodzice małych dzieci w Niemczech. Otrzymują go Niemcy oraz obcokrajowcy, którzy chcą przez pierwsze 14 miesięcy życia dziecka skupić się na opiece nad nim i zrezygnować w tym okresie częściowo lub całkowicie z pracy. Dowiedz się, kto dokładnie może uzyskać taki zasiłek wychowawczy i jakie należy spełniać warunki.

Elterngeld – zasiłek wychowawczy w Niemczech

Zasiłek wychowawczy w Niemczech regulowany jest przez ustawę i został wprowadzony, aby rodzice mogli skupić się na wychowywaniu swoich dzieci, nie będąc rozpraszanymi przez obowiązki w pracy. Elterngeld rekompensuje część brakującego dochodu. Minimum zasiłku wynosi 300 €, a maksimum 1800 € i jego wysokość jest uzależniona od dochodu netto przed urodzeniem się dziecka. Oboje rodziców może korzystać z zasiłku przez 14 miesięcy. Istnieje możliwość dzielenia tego okresu między siebie, jednak jedno z nich może pobierać zasiłek przez co najmniej 2 miesiące, a maksymalnie przez 12 miesięcy. Z kolei rodzice samotni wychowujący dzieci, mogą ubiegać się o pełny 14-miesięczny zasiłek rodzicielski, aby uzupełnić braki w dochodzie, które wynikają z nieposiadania partnera.

Zasiłek wychowawczy – jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać Elterngeld trzeba spełniać określone warunki. Pierwszym z nich jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek, którym muszą nim być Niemcy. Jednak o zasiłek mogą się również ubiegać osoby, które w danym momencie nie mieszkają w Niemczech. Wyjątek obejmuje osoby, które:

  • realizują zlecenia za granicą w ramach pracy, którą wykonują w Niemczech, 
  • pracują jako wolontariusz
  •  posiadają obywatelstwo niemieckie i pracują w organizacjach międzynarodowych.

Kolejnym warunkiem, który musi został spełniony jest konieczność, aby dziecko mieszkało z osobą, która składa wniosek. Jednak również w przypadku wychowywania cudzego dziecka jest możliwość uzyskania Elterngeld. Obejmuje to następujące sytuacje:

  • jeśli zaplanowana jest adopcja, jeśli wychowywane dziecko jest dzieckiem partnera, 
  • trwa proces przyznawania ojcostwa,
  • rodzice dziecka nie mogą się nim opiekować ze względu na swój zły stan zdrowia.

Nie można również przekroczyć granicy zarobkowej. Jeśli zarobki samotnego ojca lub samotnej matki wyniosły więcej niż 250 000 € w roku kalendarzowym, który poprzedza narodziny dziecka, to taka osoba nie ma prawa do pobierania zasiłku wychowawczego. Analogicznie, pary, których łączny dochód przekroczył 500 000 € również nie mogą otrzymywać Elterngeld.

Gdzie złożyć wniosek o Elterngeld?

Wniosek o zasiłek wychowawczy należy złożyć do właściwego miejscowo urzędu, który różni się w zależności od danego landu. Koniecznie należy pamiętać o podaniu we wniosku długości okresu, podczas którego chce się otrzymywać zasiłek. Jeśli czas ten ulegnie zmianie, w każdym momencie można go zmodyfikować.