Najważniejsze rzeczy, które trzeba wiedzieć przy rozpoczęciu sprawy karnej

Najważniejsze rzeczy, które trzeba wiedzieć przy rozpoczęciu sprawy karnej

Prawo karne należy do jednej z najbardziej zawiłych gałęzi prawa. To sprawia jednocześnie, że również sprawy związane z przestępstwami o tym charakterze wiążą się z licznymi trudnościami, a ich specyfika wymaga zaangażowania profesjonalnego adwokata, którego specjalizacją są sprawy karne. Wrocław i inne duże miasta dysponują szeroką bazą kancelarii adwokackich – znalezienie odpowiedniego specjalisty nie stanowi więc dziś żadnego kłopotu. Bardziej problematyczną kwestią okazuje się natomiast samo przygotowanie do rozpoczęcia sprawy karnej. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat. 

Sprawy karne – jak wygląda ich standardowy przebieg?

Etapy postępowania karnego zależą od stopnia zaawansowania danej sprawy. Pierwszym z nich jest jednak każdorazowo postępowanie przygotowawcze prowadzone w formie dochodzenia lub śledztwa. Po jego zakończeniu rozpoczyna się postępowanie sądowe (in. jurysdykcyjne), czyli właściwy proces karny, który obejmuje rozpoznanie sprawy przez sąd I instancji. Jeśli w toku postępowania dojdzie do zaskarżenia przez stronę sprawy wyroku wydanego przez sąd I instancji, dalsze kroki obejmują postępowanie odwoławcze prowadzone przed sądem II instancji. Natomiast po wydaniu prawomocnego skazującego orzeczenia sądowego postępowanie sądowe przekształca się w postępowanie wykonawcze, zmierzające do wykonania przyznanej kary. Obejmuje ono zatem egzekwowanie orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym – przede wszystkim wyroków, a zatem kar oraz innych środków penalnych. Na etapie postępowania wykonawczego oskarżony staje się skazanym i wciąż posiada prawo do skorzystania z pomocy obrońcy. Szukając kompetentnego specjalisty z zakresu prawa, warto brać pod uwagę przede wszystkim jego specjalizację i dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw, wpisując w wyszukiwarkę – obok frazy „adwokat” – również hasło „sprawy karne Wrocław” lub inne miasto, w zależności od miejsca prowadzenia postępowania. 

Sprawy karne – zakres pomocy prawnej ze strony adwokata 

Wsparcie profesjonalnej kancelarii adwokackiej w przypadku spraw karnych (Wrocław) obejmuje działania takie jak m.in.:

  • udzielanie porad prawnych z zakresu spraw karnych, a także spraw o wykroczenia;
  • sporządzanie potrzebnych pism procesowych (w tym m.in. zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji);
  • obrona osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo);
  • obrona oskarżonych przed sądami wszystkich instancji w postępowaniu jurysdykcyjnym;
  • reprezentacja klienta przed sądami karnymi w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego;
  • reprezentacja klienta w trakcie postępowania wykonawczego (przerwa w karze, odrodzenie wykonania kary, dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie). 

Dlaczego warto oddać prowadzenie sprawy karnej w ręce kancelarii adwokackiej?

Sprawy karne (Wrocław) ze względu na swoją specyfikę wymagają dobrej znajomości prawa oraz zdecydowanych i przede wszystkim szybkich działań, co jest w stanie zagwarantować jedynie doświadczony adwokat. Powierzenie prowadzenia sprawy w ręce profesjonalisty z zakresu prawa jest szczególnie istotne w sprawach karnych, w których wobec podejrzanego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wówczas reprezentant klienta z kancelarii adwokackiej jest obecny na każdym etapie postępowania i pozostaje w bezpośrednim kontakcie z osadzonym, a także ma możliwość regularnego odwiedzania go w areszcie czy zakładzie karnym. Obecność adwokata jest kluczowa również w rozprawach i posiedzeniach sądu, a wsparcie prawne ze strony specjalisty niejednokrotnie może odmienić bieg sprawy, zapewniając jej możliwie najbardziej pomyślny finał. Rolą obrońców jest również sporządzanie środków odwoławczych od zapadłych wyroków procesowych.