Należy Ci się odszkodowanie w Opolu? Skorzystaj z usług prawnika

Młotek prawniczy na książce, pod którą znajdują się banknoty

Człowiek niemal na każdym kroku ponosi starty – majątkowe, fizyczne, a nawet psychiczne. Jeśli uszczerbek został spowodowany przez podmiot prawa cywilnego, można starać się o uzyskanie rekompensaty. Czy każda kancelaria adwokacka działająca w Opolu będzie w stanie Ci pomóc? Na czym polega różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem? Dowiedz się, dlaczego warto zdecydować się na zatrudnienie prawnika w sprawach dotyczących wynagrodzeń za szkody.

Różnice między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem

Odszkodowanie to forma świadczenia, która pełni funkcję rekompensaty za poniesiony uszczerbek. Osoba poszkodowana ma do wyboru pieniężne zadośćuczynienie lub przywrócenie poprzedniego stanu danej rzeczy (o ile jest to wciąż możliwe). W zależności od charakteru szkody wyszczególnia się różne typy naruszenia dóbr chronionych prawnie. Odszkodowanie dotyczy przede wszystkim strat majątkowych, a zadośćuczynienie – krzywd fizycznych i psychicznych. Należy podkreślić, że przyznana suma pieniężna powinna być adekwatna do poniesionych strat niematerialnych. Co ciekawe, błędy medyczne zalicza się do obu kategorii – w przypadku śmierci bliskiej osoby z winy lekarza, masz prawo wystąpić o rekompensatę. 

Kiedy należy Ci się odszkodowanie?

Nie wszyscy ludzie zdają sobie sprawę, jakie prawa im przysługują. Podróże, praca, zdrowie… – o odszkodowanie możesz się ubiegać w wielu przypadkach i sytuacjach życiowych. Trzeba jednak spełnić najpierw określone przesłanki, czyli doświadczyć uszczerbku, a także wykazać zależność przyczynowo-skutkową między konkretnym zdarzeniem a poniesioną szkodą Do najczęstszych powodów uzyskania świadczenia zalicza się m.in.:

  • wypadki komunikacyjne (OC, autocasco);
  • błędy medyczne;
  • spory z pracodawcą;
  • opóźnione lub odwołane loty.

Kancelaria adwokacka działająca w Opolu – jak wybrać pełnomocnika?

Pierwszym krokiem powinno zawsze być odpowiednie i staranne rozeznanie. Dostęp do informacji nigdy wcześniej nie wydawał się równie prosty, a wszystko za sprawą internetu. W łatwy sposób zweryfikujesz ofertę poszczególnych kancelarii. Jaki typ usług świadczą? Specjalizują się w odszkodowaniach powypadkowych czy komunikacyjnych? Znajomość specyfiki zagadnienia pozwoli Ci świadomie wybrać najlepszego pełnomocnika. Dobrze, jeśli w parze z wieloletnim doświadczeniem idzie również specjalistyczna wiedza. Sprawy dotyczące rekompensat są czasochłonne i wyjątkowo problematyczne, ważne więc jest, by przebiegały z korzyścią dla osoby poszkodowanej. 

Usługi prawnika w sprawach o odszkodowanie – korzyści

Dobry prawnik to gwarancja pozytywnego finału dochodzenia roszczeń. Pełnomocnik służy wsparciem merytorycznym, odpowiada za przygotowanie pism i reprezentacje Twoich interesów przed sądem. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest wybór takiej kancelarii adwokackiej działającej w Opolu, która ma doświadczenie w sprawach o odszkodowania. 

W przypadku rekompensat dotyczących uszczerbku na zdrowiu można liczyć na zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Specjaliści doświadczeni w szkodach drogowych zadbają, by ofiara otrzymała również zadośćuczynienie powypadkowe.