Różnice między adwokatem a prawnikiem

Różnice między adwokatem a prawnikiem

Język prawniczy wymaga od przeciętnych użytkowników niezwiązanych z branżą szczególnego skupienia w trakcie rozmowy. Chodzi tutaj nie tylko o posługiwanie się prawidłowymi określeniami dotyczącymi poszczególnych przepisów – nawet na poziomie dyskusji na temat specjalizacji po studiach prawniczy konieczna jest większa wiedza. Prawnik, radca i adwokat to nazwy przez laików stosowane jako zamienniki, chociaż nie jest to zgodne ze stanem faktycznym. Każde z tych słów oznacza bowiem coś innego. W naszym poradniku przygotowaliśmy wyjaśnienie, czym różnią się od siebie prawnik i adwokat. Przekonaj się, czy prawidłowo stosujesz te pojęcia. 

Jak wygląda proces kształcenia z dziedziny nauk o prawie? 

Zanim będzie można wyjaśnić rozbieżności między tymi określeniami, warto zapoznać się z przebiegiem kształcenia zawodowego przyszłych specjalistów prawa. Warunkiem niezbędnym jest ukończenie pięcioletnich studiów prawniczych z tytułem magistra prawa. Od tego momentu absolwent może tytułować się prawnikiem. Aby jednak rozpocząć pracę w zawodzie, niezbędna jest specjalizacja. W polskich warunkach funkcjonuje ich pięć: radcowska, notarialna, adwokacka, komornicza ii sędziowska. Do podjęcia każdej z nich niezbędne jest zdanie egzaminu specjalizacyjnego. Czas robienia aplikacji różni się w zależności od wybranej, a po jej zakończeniu zdaje się egzamin zawodowy. Po nim prawnik otrzymuje tytuł i prawo wykonywania zawodu. 

Czy każdy prawnik jest adwokatem? 

Jak wynika z powyższego omówienia, prawnik jest określeniem-parasolem, którego można użyć w stosunku do każdej osoby po studiach na wydziale prawa. Aby jednak kancelaria adwokacka (Opole) pozwoliła prawnikowi na pracę w zawodzie, ten musi zakończyć kolejny etap kształcenia. 

Ścieżka kariery dla prawnika bez specjalizacji

Studia prawnicze wymagają wiele pracy i poświęcenia od kandydatów na prawników, a mimo to ich ukończenie nie daje gwarancji pracy w zawodzie. Bardzo częstym doświadczeniem osób po ukończeniu tego kierunku jest brak miejsca na wymarzonej aplikacji. Wielu z nich nie udaje się też dostać na wybraną specjalizację. Czy istnieją w takim razie zawody, w których sprawdzić się mogą osoby po prawie, ale bez aplikacji? Jak najbardziej! Bez uprawnień nie można co prawda reprezentować klientów przed sądem ani urzędem, ale rozległa wiedza i umiejętność czytania pism prawniczych pozwala na pracę jako doradca w zespole prawnym dużych firm. 

Sprawy, których podejmie się adwokat 

Adwokat może wykonywać prace, które ujęte zostały w odpowiednich przepisach, a dokładniej chodzi o ustawę z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm). Jak można w niej przeczytać, adwokat ma prawo świadczyć pomoc prawną poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami. 

Kancelaria adwokacka (Opole) – jak wybrać?

Decydując się wybór adwokata z myślą, by ten reprezentował swojego mocodawcę przed sądem, wartą sprawdzenia kwestią jest doświadczenie specjalisty. Jeśli pomoc prawna jest potrzebna w bardzo specyficznej sprawie, bogate portfolio i duża liczba podejmowanych spraw o podobnym profilu zwiększa szansę powodzenia.