Home » Perihal Orang Melayu by Frank Swettenham
Perihal Orang Melayu Frank Swettenham

Perihal Orang Melayu

Frank Swettenham

Published
ISBN :
Paperback
226 pages
Enter the sum

 About the Book 

Kumpulan cerita dalam buku Perihal Orang Melayu ini adalah terjemahan daripada buku Malay Sketches yang mula-mula diterbitkan pada tahun 1884 oleh Frank Swettenham. Perihalan dan anekdot dalam buku ini menggambarkan kisah-kisah orang Melayu denganMoreKumpulan cerita dalam buku Perihal Orang Melayu ini adalah terjemahan daripada buku Malay Sketches yang mula-mula diterbitkan pada tahun 1884 oleh Frank Swettenham. Perihalan dan anekdot dalam buku ini menggambarkan kisah-kisah orang Melayu dengan cara hidup mereka dan amalan harian serta pemerintahan yang terdapat seratus tahun yang lalu di Malaya.Pada amnya kisah-kisah yang disampaikan menurut pemerhatian Frank Swettenham ini dapat memberikan gambaran tentang pemikiran, pandangan dan perasaan orang Melayu pada zaman itu. Pembaca dapat mengenal hati budi, cetusan pemikiran dan persepsi masyarakat Melayu dan pemabca mungkin juga boleh membuat perbandingan dengan amalan, kebiasaan dan pemikiran orang Melayu pada masa sekarang.Kandungan1. Orang Melayu2. Harimau3. Perkelahan Orang Mealyu4. Pembunuhan Seorang Penjaja5. Menggeluncur6. Amuk7. Tarian Joget8. Kisah Mat Aris9. Latah10. Wanita Sejati11. Di Tengah Malam12. Van Hagen dan Cavaliero13. Berlalunya Penglima Prang Semaun14. Berhantu15. Gelagat Raja16. Sebuah Percintaan Melayu17. Tahyul Orang Melayu18. Menebar dengan Jala19. James Wheeler Woodford Birch20. Satu Peristiwa Peribadi21. Nakodah Orlong22. Senja di Tanah Melayu