Home » Esther by Jean Racine
Esther Jean Racine

Esther

Jean Racine

Published
ISBN :
Kindle Edition
97 pages
Enter the sum

 About the Book 

استر، تراژدی راسین، تراژدی نویس قرن هفده فرانسه است که برخلاف معمول تراژدی ها در سه پرده (و نه پنج پرده) نوشته شده. شرح زندگی استر از کتاب مقدس یهودیان، همان بخش عهد عتیق انجیل گرفته شده. استر از زمره ی اسرای یهودی بوده که پس از فتح بابل توسط کورش، آزاد شده اند. پدر و مادرش از دست می روند و او تحت سرپرستی عمویش مردخای بزرگ می شود. هنگامی که همسر خشایارشا به علت نافرمانی به قتل می رسد، استر طی مراسمی سنتی به همسری شاه در می آید و ملکه ی پارس می شود. تا آن که هامان وزیر ایرانی شاه، به علت نافرمانی مردخای، دستور قتل یهودیان را می دهد. استر نزد شاه شفاعت می کند و شاه سبب نجات عده ی بی شماری یهودی از مرگ می شود. به روایتی مراسم عید پوریم نزد یهودیان، جهت سپاس از این موهبت برگزار می شود. این همه در کتاب استر بخشی از تورات یا همان عهد عتیق انجیل، آمده است. تراژدی راسین با تفاوت های جزئی، شرح مصائب استر و یهودیان در سرزمین پارس است، و قهرمانان تراژدی با همان نام های عبری کتاب مقدس، در تراژدی آمده اند؛ آهاسوئروس (خشایارشا)، استر، مردخای، هامان، افسران شاه، همدمان ملکه استر، گاردهای شاه و دسته ی همخوان دوشیزگان بنی اسرائیل