W jakich sytuacjach ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest najlepszym wyjściem?

Upadłość konsumencka postrzegana jest jako desperackie, ale stosunkowo szybkie rozwiązanie dla osób borykających się z problemem zadłużenia. Często okazuje się także ich pierwszą myślą w trudnej sytuacji. Czy faktycznie tak jest? Sprawdźmy, w jakich sytuacjach ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi najlepsze rozwiązanie. 

Upadłość konsumencka – fakty i mity

Wokół podejmowanego zagadnienia narosło stanowczo zbyt wiele nieprawdziwych, szkodliwych, ale wciąż powielanych przekonań. Z tego powodu na wstępie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ogłoszenie upadłości nie jest równoznaczne z całkowitym umorzeniem wszelkich długów. Dotyczy to szczególnie osób objętych obowiązkiem alimentacyjnym, ukaranych grzywną orzeczoną przez wyrok sądu czy zobowiązanych do wypłaty odszkodowania np. za wywołanie choroby. 

Co więcej, ogłoszenie upadłości jest jedynie pierwszym krokiem w bardziej złożonym postępowaniu. Cała procedura składa się z dwóch etapów, obarczonych koniecznością dopełnienia wielu niezbędnych formalności. Aby nie pogubić się w tej procedurze, być może warto wspomóc się poradą prawną, zanim wejdzie w życie nasza upadłość konsumencka. Gdańsk i inne duże miasta w Polsce mają swoich specjalistów w tym temacie. Pełnomocnik prawny zadba o to, by dłużnik nie pozostał sam z problemem.

W przypadku takich spraw jednostką decydującą stanowi oczywiście sąd, który w pierwszej kolejności skrupulatnie sprawdzi rzeczywisty stan majątkowy dłużnika i oceni stopień jego niewypłacalności. Dopiero korzystne zaopiniowanie sądu i wydanie przez niego odpowiedniego postanowienia otwiera drogę do procedury oddłużenia. Dlatego, aby wyjść obronną ręką z trudnej sytuacji związanej z zadłużeniem, najpierw należy spełnić wszystkie wymogi tego procesu.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

Nie da się jednak ukryć, że bywają sytuacje, w których ogłoszenie się upadłym konsumentem okazuje się najlepszym możliwym rozwiązaniem. Taki krok wydaje się ratunkiem szczególnie dla osób przygniecionych ogromem zaległych zobowiązań finansowych i nieopłaconych rachunków.

Dotyczy to zatem przede wszystkim osób o niestabilnej sytuacji finansowej z rozpoczętym postępowaniem komorniczym. Jak już się rzekło, niewypłacalność dłużnika musi być udowodniona przed sądem i nie powinna budzić wątpliwości. Natomiast według prawa upadłościowego wniosek o upadłość może złożyć osoba, która:

  • jest długotrwale niewypłacalna (min. 3 miesiące);
  • od dłuższego czasu nie jest w stanie spłacać rat kredytowych (wówczas upadłość może zgłosić również bank);
  • może przedstawić odpowiednią dokumentację, np. nakazy komornicze, wypowiedzenie umowy o pracę, wyroki sądowe czy wezwania do zapłaty.

Jak wspomniano, kwestia związana z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej bynajmniej nie należy do spraw łatwych i szybkich. Jeśli borykasz się z trudną sytuacją finansową, przemyśl możliwe drogi postępowania i dowiedz się, czy na pewno jest to rozwiązanie dla Ciebie.